PRAVNI PROPISI

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA U 2017. GODINI
IZJAVE O POTPORAMA DRUŠTVA
STRATEGIJA I POLITIKE ZAŠTITE OD PRIJEVARA I KORUPCIJE DRUŠTVA GP STANORAD
ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA
POSLOVNI PLAN ZA 2017
ETIČKI KODEKS
IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA U 2016. GODINI

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2015
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DRUŠTVA ZA 2014. GODINU