Ostvarivanja prava na pristup informacijama


*Dokumenti sa slijedećih poveznica preuzimaju se na računalo:

*Niže navedene poveznice otvaraju dokumente u novom prozoru

Zakon o pravu na pristup informacijama izmijeni/dopuni sljedeće (Narodne novine 25/13, 85/15 i 69/22) može pronaći na internetskim stranicama Narodnih novina – Službeni list RH: 

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/14, 15/14 i 141/2022) nalaze se na sljedećoj poveznici: