Novosti

21 srpnja, 2023

Uplatnice za pričuvu u elektronskom obliku

UPLATNICE ZA PRIČUVU U ELEKTRONSKOM OBLIKU

Ukoliko želite primati uplatnice za Vašu stambenu pričuvu u elektronskom obliku, molimo Vas ispunite i potpišite obrazac za primanje e-Uplatnica te nam isti dostavite e-mail-om na e-mail adresu službe pričuve Čakovec ili Varaždin.

E-mail adrese su navedene u Kontaktima.

Napomena:

Ukoliko dokument potpisujete elektronski, potrebno je dostaviti izvorni oblik dokumenta u .PDF-u (ne skenirano, osim ako elektronski potpis sadrži QR kod) Obrazac za primanje e-Uplatnica