Obnova zgrada financirane EU fondoviMA

22 studenoga, 2017

Energetske obnove višestambene zgrade Josipa Kozarca 18, Varaždin

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj  Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020.“ Broj ugovora: KK.04.2.2.01.0219 Naziv projekta: Projekt energetske obnove višestambene […]
22 studenoga, 2017

Energetske obnove višestambene zgrade Janka Slogara 6, Čakovec

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj  Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020.“ Broj ugovora: KK.04.2.2.01.0144 Naziv projekta: Projekt energetske obnove višestambene […]
22 studenoga, 2017

Energetske obnove višestambene zgrade Slavenska 7, Varaždin

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj  Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020.“ Broj ugovora: KK.04.2.2.01.0206 Naziv projekta: Projekt energetske obnove višestambene […]
22 studenoga, 2017

Energetske obnove višestambene zgrade Strossmayerova 9, Čakovec

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj  Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020.“ Broj ugovora: KK.04.2.2.01.0217 Naziv projekta: Projekt energetske obnove višestambene […]
22 studenoga, 2017

Energetske obnove višestambene zgrade Tome Masaryka 5, Čakovec

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj  Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020.“ Broj ugovora: KK.04.2.2.01.0143 Naziv projekta: Projekt energetske obnove višestambene […]
22 studenoga, 2017

Energetske obnove višestambene zgrade Tome Masaryka 6, Čakovec

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj  Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020.“ Broj ugovora: KK.04.2.2.01.0204 Naziv projekta: Projekt energetske obnove višestambene […]