Energetske obnove višestambene zgrade Josipa Kozarca 18, Varaždin