Javna nabava

13 siječnja, 2015

Odluka o provedbi postupka javne nabave

  ODLUKA O PROVEDBI POSTUPAKA JAVNE NABAVE TZV. BAGATELNE VRIJEDNOSTI   Članak 1. U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja […]
5 ožujka, 2015

Obveza iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) GP Stanorad d.o.o. Čakovec objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore […]
18 svibnja, 2015

Poziv za dostavu ponuda – Javni natječaj

Rekonstrukcija višestambenih zgrada sukladno glavnom projektu energetske obnove uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Naziv Naručitelja:      Suvlasnici zajedničkih dijelova stambeno-poslovne zgrade u […]
18 ožujka, 2016

Plan nabave za 2016.g

14 svibnja, 2021

Poziv za dostavu ponuda – za nabavu radova