ivankanovak

21 srpnja, 2023

Uplatnice za pričuvu u elektronskom obliku

UPLATNICE ZA PRIČUVU U ELEKTRONSKOM OBLIKU

Ukoliko želite primati uplatnice za Vašu stambenu pričuvu u elektronskom obliku, molimo Vas ispunite i potpišite obrazac za primanje e-Uplatnica te nam isti dostavite e-mail-om na e-mail adresu službe pričuve Čakovec ili Varaždin.

E-mail adrese su navedene u Kontaktima.

Napomena:

Ukoliko dokument potpisujete elektronski, potrebno je dostaviti izvorni oblik dokumenta u .PDF-u (ne skenirano, osim ako elektronski potpis sadrži QR kod) Obrazac za primanje e-Uplatnica
2 svibnja, 2022

Obavijest o imenovanju direktora Društva GP Stanorad d.o.o.

2 svibnja, 2022

Odluka Skupštine o imenovanju direktora Društva GP Stanorad d.o.o.

15 ožujka, 2022

JAVNI NATJEČAJ za izbor direktora/-ice Društva GP Stanorad d.o.o.

14 svibnja, 2021

Poziv za dostavu ponuda – za nabavu radova

22 siječnja, 2021

Oglas Općinskog suda u Varaždinu o osnivanju katastarske općine Varaždin