JAVNI NATJEČAJ za izbor direktora/-ice Društva GP Stanorad d.o.o.