U natječajima u Varaždinu očekujemo investicije veće od pet milijuna kuna