Oglas Općinskog suda u Varaždinu o osnivanju katastarske općine Varaždin