slide1_Layer_1

Energetsko certificiranje zgrade je skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata.

Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade.
Energetski certifikat sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi.

Energetski certifikat za postojeće zgrade obvezno sadrži i prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje se temelje na prethodno provedenom energetskom pregledu građevine.
Energetski certifikat za nove zgrade sadrži preporuke za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade.

Na svakom energetskom certifikatu zgrade grafički je prikazan energetski razred strelicom s podatkom o specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji. Zgrade koje su sa energetske strane lošije projektirane i građene dobit će lošiju ocjenu, tj. lošiji energetski razred. Stanovanje u takvim građevinama će biti skuplje, zbog povećanih troškova grijanja i hlađenja, ali i manje ugodno zbog temperaturnih oscilacija.

Vrijednosti koje su istaknute na energetskom certifikatu odražavaju potrošnju energije izračunatu na temelju pretpostavljenog režima korištenja zgrade. Te vrijednosti ne moraju nužno izražavati realnu potrošnju u zgradi ili njezinoj samostalnoj uporabnoj jedinici, jer ona uključuje i ponašanje korisnika.

Energetski razredi stambenih zgrada

Energetski razred     Q”H,nd,ref – specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke u kWh/(m2a)

 • A+   < 15
kWh/m2energetika
 • A     < 25
 kWh/m2
 • B     < 50
 kWh/m2
 • C     < 100
 kWh/m2
 • D     < 150
 kWh/m2
 • E     < 200
 kWh/m2
 • F     < 250
 kWh/m2
 • G     > 250 kWh/m2

Energetski razred stambene zgrade ovisi  o specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje za referentne klimatske podatke u kWh/(m2a).

Energetski certifikat zgrade pruža informaciju o energetskom svojstvu zgrade, odnosno o očekivanoj razini energetske potrošnje.

U postupku provođenja energetskog pregleda provode se analize: načina gospodarenja energijom u građevini, toplinskih karakteristika vanjske ovojnice, sustava grijanja i hlađenja, ventilacije i klimatizacije, sustava za pripremu potrošnje tople vode, sustava napajanja, razdiobe i potrošnje električne energije, sustava rasvjete, specifičnih podsustava, sustava opskrbe vodom, sustava mjerenja, regulacije i upravljanja, alternativnih sustava za opskrbu energijom i obnovljivih izvora energije.

Na osnovu analize prikupljenih podataka predlažu se konkretne energetski, ekonomski i ekološki optimalne mjere energetske učinkovitosti za promatranu zgradu. Stručno proveden energetski pregled temelj je za izradu kvalitetnog projektnog zadatka i pokretanje projekata energetske obnove postojećih zgrada.

 
GP Stanorad d.o.o. u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i najboljim tvrtkama za energetsko certificiranje i izradu projekata energetske obnove zgrada nudi cjelovita rješenja za uštedu energije u zgradama kojima upravljamo u cilju dugoročnog smanjenja potrošnje energije, ugodnijeg boravka i podizanja vrijednosti vlastite nekretnine.

FZOEU putem raspisanih natječaja sufinancira program energetskih obnova zgrada pri čemu odabir ovisi o predloženim mjerama prethodno provedenog energetskog pregleda i većinske odluke suvlasnika koje se donose sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti:

 Članak 4.

(2) U ovom se Zakonu koriste i pojmovi koji u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

 1. energetska obnova zgrade – primjena mjera energetske učinkovitosti u svrhu poboljšanja energetskog svojstva zgrade ili njezina dijela i temeljnog zahtjeva za građevinu – gospodarenje energijom i očuvanje topline. Pri čemu mjere energetske učinkovitosti obuhvaćaju: energetski pregled i energetsko certificiranje zgrade za potrebe energetske obnove, izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade kojom se dokazuje ušteda energije, povećanje toplinske zaštite ovojnice zgrade, unapređenje tehničkih sustava zgrade koji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode, sustav rasvjete te sustav automatizacije i upravljanja zgrade ili njezina dijela te uvođenje sustava obnovljivih izvora energije

Članak 30.

(2) Odluku o sklapanju ugovora o izvođenju radova na energetskoj obnovi za više stambenu zgradu u smislu odredbe članka 4. stavka 2. točke 9. ovog Zakona donose suvlasnici zgrade temeljem natpolovične većine glasova suvlasnika zgrade koja se računa po suvlasničkim dijelovima i po broju suvlasnika nekretnine.

 

 1. Korak : energetski pregled i certificiranje zgrade

Stručno proveden energetski pregled i izdavanje energetskog certifikata temelj je za izradu kvalitetnog projekta energetske obnove postojećih zgrada, a u postupku se provodi  analiza sustava grijanja i hlađenja, ventilacije i klimatizacije te potrošnje električne energije.

Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade i koji omogućava uvid u kvalitetu zgrade sa stajališta potrošnje energije i budućih troškova korištenja. Sadrži opis mjera, procjenu vrijednosti investicije, iznos uštede energije i rok povrata investicije kroz uštedu.

Fond osigurava subvencije u iznosu do 40 % ukupne investicije za energetski pregled prije i poslije obnove zgrade. Dakle, pregled i certifikat prije obnove Fond sufinancira sa 40 %, a nakon obnove 100 % jer ulazi u trošak obnove.

 1. Korak : izrada projektne dokumentacije

Projektna dokumentacija je detaljno razrađena i uključuje izvedbene detalje i troškovnik.

Za izradu dokumentacije Fond predviđa financiranje u iznosu do 100 % troškova, uz obvezu provedbe projektiranih mjera u roku 2 godine od dana donošenja odluke za sufinanciranje projekta.

 1. Korak : izvođenje radova energetske obnove

Za integralnu obnovu više stambenih zgrada Fond osigurava 40% ukupnog iznosa investicije (radovi i oprema prema projektu, ali i troškove nadzora i energetskog certifikata nakon izvršenih radova)

 • Povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice (fasada, krov i pod prema tlu odnosno podrumu)
 • Zamjene vanjskih prozirnih elementa (prozora i vrata)
 • Unaprjeđenje ili zamjena sustava grijanja