Održavanje i upravljanje stambenim objektima

Zašto odabrati GP Stanorad?

Društvo GP Stanorad d.o.o. Čakovec osnovano 1997. godine Rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu i to temeljem Izjave o osnivanju Društva Grada Čakovca kao osnivača i jedinog vlasnika Društva (100% udjela u Društvu).

Glavni motiv osnivanja Društva proizašao je iz Odluke o prestanku rada Fonda u stambenom gospodarstvu Čakovec (1997.) a koja je Odluka proizašla iz Uredbe o prestanku rada Fonda u stambenom gospodarstvu, prema kojoj Odluci jedinice lokalne samouprave na području kojim je Fond upravljao stambenim zgradama danom prestanka Fonda preuzimaju nekretnine Fonda koje se nalaze na njihovom području i preuzimaju prava i obveze s tim nekretninama.

Opširnije

NAŠI PARTNERI